Sunday, March 1, 2009

Онч үгсийг хэрэглэвэл Үг цөөн утга агуу болно.

Марк Твен

No comments: