Sunday, March 22, 2009

Амьдрал бол уул юм
Бид удаан өгсөж Түргэн урууддаг

Моппасан

No comments: