Saturday, February 28, 2009

Сургаал үг

Нойртой хоноё гэвэл
Нохойгоо хоолло
Ноён сууя гэвэл
Зарцаа хоолло

No comments: