Thursday, April 2, 2009

Хэрвээ чи сайн бол өөрийнхөөрөө бай
Харин муу бол бусдынхаар яв

No comments: