Saturday, February 28, 2009

Амсах рашаан тань алтан аяганаас
Өмсөх хувцас тань үйтэн хуараас
Эдлэх жаргал тань элэг бүтнээс
Эрхэмлэх хүсэл тань цагаан сүүнээс эхтэй байг

No comments: