Thursday, September 20, 2012

Төрлмүд мини

Өсрсн цусн
Тасрсн махн
Ор hанцхн келтә биләвдн
Нүүhәд йовсн таниһән санхла
Нүдм нулмьсар дүүрнә

Улан чирәтә
Төрлмүд мини
Улан залата хальмгуд 

Өргн седклтә
Энкр хальмгуд
Өндәҗ намаг
Теврҗ умслә
Өлhәдән бәәсн таанртаhан
Өдр болhн золгҗ йовнав

Эргәд хәрхтән байрта йовнав
Ингьшәд ирхтән дуулад ирнәв
Өдр сө уга хамдан суугад
Ээҗин чансн цәәhән уухм

1 comment:

Awesome said...

Шинэ блог нээлээ. Зочилж байгаарай.